prezenty-i-zyczenia.pl » Rocznica ?lubu » Najlepsze wierszyki z okazji rocznicy ?lubu > wierszyki z okazji rocznicy ?lubu wtorek, 26 maja 2015 r.

Najlepsze wierszyki z okazji rocznicy ?lubu > wierszyki z okazji rocznicy ?lubu

?ycie jak poezja

R??e w koszu - wierszyki na rocznic? ?lubu
autor: Liviu Toader /Shutterstock.com

Najlepsze wierszyki na ?yczenia z okazji rocznicy!

Jakie wierszyki mo?na zadedykowa? jubilatom z okazji rocznicy ?lubu? Tylko najlepsze i najpi?kniejsze! Ich gotowy wyb?r znajdziesz w?a?nie tutaj!


Z okazji ?wi?ta Waszego
?yczenia wszystkiego najlepszego:
Niech ka?dy dzie? dostarcza rado?ci
I u?miech zawsze w sercach go?ci,
Niechaj problemy Was omijaj?,
A wszyscy bardzo Was kochaj?,
Bo jak nikt inny na ?wiecie,
Wy na to zas?ugujecie!
 
wstazka

Id?cie przez ?ycie z dobroci? w sercu,
Otoczeni lud?mi, których kochacie,
Silni poczuciem bezpiecze?stwa
I szcz??cia - nieroz??czni!

wstazka

Z okazji Jubileuszu
Najserdeczniejsze ?yczenia
Zdrowia, Szcz??cia,
Wszystkiego co daje rado??.
Sk?ada...

wstazka

... lat temu przysi?gali?my sobie
Wierno?? i mi?o?? niesko?czon?,
W tym dniu ludzie dowiedzieli si?,
?e zosta?a? moj? ?on?.
Przez te lata ca?? swoj? mi?o??
Na mnie przelewa?a?,
Dzisiaj Ci dzi?kuj?,
?e to mnie wybra?a?.

wstazka

Drodzy Jubilaci!
W tak pi?knym dniu,
Jakim jest rocznica Waszego ?lubu,
?yczymy Wam wszelkiej pomy?lno?ci,
Pociechy z dzieci i wnuków
Oraz doczekania w dostatku
I zdrowiu Z?otych Godów.

wstazka

Z okazji ... Godów! Najserdeczniejsze gratulacje
Oraz ?yczenia spokoju, pomy?lno?ci i zdrowia
Na dalsze lata wspólnego ?ycia.
Sk?adaj? ... Przesy?aj?c gratulacje!

wstazka

Aby?cie dalej szli przez ?ycie
Trzymaj?c si? mocno za r?ce.
Zawsze u?miechni?ci, zawsze razem,
Zawsze pewni swoich uczu?.
Niechaj los Wam sprzyja,
Nios?c powodzenie.

wstazka

W ... rocznic? ?lubu
?yczymy Wam, aby
P?omie? waszej mi?o?ci
Nigdy nie s?abn??,
A Wasze dzieci
Chowa?y si? szcz??liwie,
W jego cieple i blasku.

wstazka

To wasza rocznica.
Mo?e by? szczególn? okazj? do tego,
By si? zatrzyma? i spojrze? wstecz na to,
Co osi?gn?li?cie w ci?gu waszego ma??e?stwa.
Jest to czas zarezerwowany na wspomnienia
Radosnych chwil oraz rozwi?zanych problemów.
To czas na podzi?kowanie Bogu
Za rozwój waszej mi?o?ci
I trwa?o?ci waszego ma??e?stwa.

wstazka

Ró?e s? pi?kne, bo kwiaty maj?.,
Lecz s? nietrwa?e, bo przekwitaj?.
A Wasza mi?o?? niech si? rozwija,
Niech trwa na wieki i nie przemija.

wstazka

W?ród ci?g?ej ?ycia pogody,
Niech rozkosz Was oplata,
W?ród mi?o?ci, wiary, zgody,
?yjcie w zdrowiu d?ugie lata.

wstazka

Ja wstawi? si? za Tob?
I z podniesion? g?ow?
Dzi?kowa? b?d?, ?e
Pan da? mi w?a?nie Ciebie,
W rado?ci i w potrzebie,
Na lepsze i na z?e.

wstazka

Szcz??liwej podró?y
Do kolejnych Jubileuszy!
Niech dobry los si? k?ania w pas.
Sto lat, sto lat jeszcze raz!

wstazka

Dla cudownej pary, z najlepszymi ?yczeniami,
By szcz??cie nie zna?o miary,
By codziennie ?wieci?o s?o?ce,
A Wasze uczucie by?o wyj?tkowo gor?ce.

wstazka

W dniu Jubileuszu
Moc najserdeczniejszych
?ycze?, du?o szcz??cia,
Zdrowia, spe?nienia
Wszystkich marze?
?yczy...

 

 

SPRAWD? TAK?E:

?LUBY GWIAZD:

Suknie ?lubne gwiazd >>

Suknia ?lubna Kim Kardashian >>

Suknia ?lubna Kate Middleton >>

WYJ?TKOWE PREZENTY NA ROCZNIC? ?LUBU:

?mieszne prezenty na rocznic? ?lubu >>

Najlepsze upominki z okazji rocznicy ?lubu...

Idealne prezenty na 25 rocznice ?lubu >>

 

ORYGINALNE ?YCZENIA NA ROCZNIC? ?LUBU:

?mieszne ?yczenia z okazji rocznicy ?lubu >>

Wiersze i ?yczenia idealne na ?lub >>

Oryginalne ?yczenia na ?lub >>

 


Oce?!
Dodaj do zak?adek Google  Dodaj do Wykop.pl  Dodaj do Digg'a Drukuj Pole? znajomemu
Pole? znajomemu!
Wy?lij Zamknij formularz powiadamiania


Zobacz tak?e

bx
?mieszne ?yczenia na rocznic? ?lubu > ?yczenia na rocznic? ?lubu


Odrobina u?miechu na jubileusz!

Na rocznic? ?lubu z??? swoim bliskim ?mieszne ?yczenia i...

Domy gwiazd

POMYS? NA PREZENT

bt
  • Wazon Atmosphere

    21 stycznia - ?wi?to Babci!

  • Twister

    Prezenty pod choink?. Dzieci?ca rado??

Styl

bt
Podoba ci si? nasz serwis? Wstaw banner na swoj? stron?.
fta
fta